Opleiding

UTIL - Aanmaken en beheren van utility netwerken met ArcGIS

ArcGIS Utility Network Management is een extensie voor ArcGIS Enterprise die robuuste tools voorziet voor het modelleren, visualiseren, editeren en analyseren van complexe utility netwerken. Deze opleiding richt zich op GIS professionals uit de utility sector die belast zijn met het aanmaken, analyseren en beheren van electriciteit-, gas-, water- of telecommunicatie-netwerken. De opleiding geeft een uitgebreid overzicht van de architectuur van utility netwerken die beheerd worden via een enterprise geodatabank. Ontdek de nieuwe mogelijkheden die utility bedrijven moeten toelaten om hun netwerk assets efficiënter te beheren, verstoringen op het netwerk te minimaliseren, en snel te kunnen reageren op uitvallen.

Onderwerpen: 
  • Aanmaken van een utility netwerk, toevoegen van feature classes en andere componenten en configureren van regels om connectiviteit en dataverbanden accuraat te kunnen modelleren.
  • Toepassen van een standaard workflow voor het aanmaken en editeren van netwerk features en componenten waarbij de integriteit van uw data gewaarborgd wordt.
  • Uitvoeren van netwerk tracing om de bron van een storing op het net te identificeren alsook de geïmpacteerde klanten.
  • Creëren en delen van een diagram voor een dynamische visualisatie van het netwerk.
Doelgroep: 

Deze cursus richt zich op alle GIS verantwoordelijken uit de utility sector die kennis willen maken met de mogelijkheden van de langverwachte ArcGIS Utility Network Management oplossing van ESRI voor de utility sector. Enige voorkennis van ArcGIS Pro is aan te raden.

Lengte: 
2 dagen
Prijs: 
1980,- EUR