Opleiding

Praktische informatie

Inschrijving

U schrijft zich in voor de gewenste opleiding via het inschrijvingsformulier op deze website. U ontvangt na inschrijving van ons een e-mail ter bevestiging. De gegevens van het inschrijvingsformulier worden door de organisatoren bewaard en alleen gebruikt om u ook in de toekomst informatie over het cursusprogramma toe te sturen. Het inkijken en wijzigen van uw persoonlijke gegevens is steeds mogelijk.

Tijd

De opleidingen starten om 9u.

Locatie

De opleidingen van het vaste programma vinden plaats in het SIGGIS Training Center te Zaventem of in het Cevi Training Center Gent. 


Voor de cursussen op aanvraag wordt de locatie in onderling overleg bepaald zodra er een geschikte datum gevonden is. 

 

SIGGIS Training Center

Excelsiorlaan 25

1930 Zaventem

 

Cevi Training Center

Bisdomplein 3

9000 Gent

 

 

Contact

Tel : +32 2 300 86 60

Email : opleidingen@siggis.be


 

 

Algemene Voorwaarden

Prijs- en diverse vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SIGGIS binden haar niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld.

De vermelde prijzen voor de opleidingen zijn exclusief BTW en zijn per persoon.

Reservaties gebeuren altijd online (en op voorwaarde van voldoende beschikbare plaatsen). Fakturatie gebeurt 7 dagen na uw reservatie.

Annulaties worden schriftelijk (bij voorkeur per E-mail) doorgegeven.

Bij annulatie tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt de helft van het inschrijvingsgeld gecrediteerd.

Bij annulatie binnen de 7 dagen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kunt zich ten allen tijde laten vervangen door een derde, mits schriftelijke verwittiging (bij voorkeur per E-mail). Ook bij afwezigheid van de deelnemer zonder verwittiging is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Annulatie door de organisator kan tot 7 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus. Ofwel wordt u een alternatief voorgesteld, ofwel wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort. In geval van annulatie wordt u door ons gecontacteerd. Bij annulatie door de organisator is de inschrijver evenwel niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

Elke factuur van SIGGIS dient te worden betaald ten laatste op de vervaldag van de factuur. Het gebruik van opleidingscheques ontslaat de deelnemer niet van tijdige betaling van de factuur op de vervaldag.

Klachten betreffende facturen van SIGGIS dienen aangetekend aan SIGGIS te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum.

Op de overeenkomsten tussen de partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Wet op Handelspraktijken verleent de consument een termijn van minstens zeven werkdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Voor privé- of maatopleidingen gelden voorwaarden van de opgestelde offerte.